Volg ons

TwitterFacebookLinkedIn

 

NIEUWSBRIEF

Ontvangt u graag de LICG nieuwsbrief? Voer dan hier uw e-mailadres in:


Kennis partners

We werken samen met een groot aantal partners binnen de huisdierensector. Zij voorzien ons van informatie. Natuurlijk gaan we zelf ook op zoek naar informatie. Het LICG bewerkt alle verkregen informatie en laat relevante informatie vervolgens toetsen door een commissie van deskundigen op inhoudelijke betrouwbaarheid, volledigheid en consistentie. Organisaties waarmee we samenwerken op gebied van kennis en informatie:

Dierenwelzijnsweb: door het houden van dieren en de relatie tussen mensen en dieren kan dierenwelzijn onder druk komen te staan. Maar wat is dierenwelzijn eigenlijk? Je kunt het omschrijven als het voldoen aan de behoeftes van dieren en de zorg voor hun fysieke en mentale gezondheid. Maar maatschappelijke en ethische invalshoeken zorgen ervoor dat dierenwelzijn een veelomvattend en complex begrip is. Op de themapagina Dierenwelzijnsweb vind je kennis, nieuws, ervaringen, meningen en onderwijshulpmiddelen over dierenwelzijn.

Esccap: de Europese organisatie ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) bestaat uit een groep dierenarts-parasitologen. ESCCAP geeft actuele informatie en ontwikkelt uniforme richtlijnen voor parasietenbestrijding bij hond en kat en zorgt voor een brede verspreiding. ESCCAP is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met het verstrekken van duidelijke en zinvolle informatie voor dierenartsen en eigenaren met het doel de relatie tussen huisdier en eigenaar te versterken.

Stichting Herpetofauna: De doelstelling van deze stichting is het vergaren van kapitaal voor het ondersteunen van projecten die dierenwelzijn bevorderen, specifiek gericht op de diergroepen behorend tot de orde reptielen, amfibieën en geleedpotigen en de daarbij behorende biotopen en verwante soorten die het voortbestaan van deze diergroepen mogelijk maken.

Hondenbescherming: De Hondenbescherming geeft voorlichting over het hebben en houden van honden. De medewerkers van de Hondenbescherming kunnen  juridisch advies geven en controles uitvoeren als er twijfel is over de omgang tussen hond en eigenaar. Ook helpt de Hondenbescherming honden die tussen wal en schip dreigen te raken.

Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht: De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Dit betekent dat onze faculteit nationaal (en in toenemende mate internationaal) aanspreekpunt en expertisecentrum is voor alle diergeneeskundige aangelegenheden. Dit betreft enerzijds de gezondheid en het welzijn van diverse diergroepen, en anderzijds de specifieke volksgezondheidaspecten zoals het voorkomen van zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) en het waarborgen van de voedselveiligheid. De faculteit is toonaangevend in Europa en behoort wereldwijd tot de top 5 van veterinaire instituten.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde: Naast belangenbehartiging zijn brancheontwikkeling en dienstverlening kerntaken van de KNMvD. De maatschappij ondersteunt de dierenarts in de beroepsuitoefening, bijvoorbeeld met de distributie van dierenpaspoorten, publieksfolders, keuringsrapporten en dergelijke. De leden kunnen terecht bij het bureau van de KNMvD voor veel vragen, onder andere op het gebied van wet- en regelgeving.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit: De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving.  

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: De Raad van Beheer is het overkoepelende orgaan in Nederland op het gebied van (ras)honden. De Raad van Beheer zet zich in voor het fokken van raszuivere, gezonde honden, voor hondenopvoeding & hondensport en voor alles op het gebied van gedrag, gezondheid en welzijn van alle honden in Nederland. De kerntaak van de Raad is de identificatie en registratie van alle rashonden in Nederland. De Raad registreert jaarlijks circa 40.000 rashondenpups in het Nederlands Honden Stamboek en geeft hiervoor de stambomen uit.

RIVM: Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen. Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en tegenwoordig ook onder het algemeen publiek. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding.

Stray Animal Foundation Platform: Stray-AFP is een organisatie die zich inzet om het leven van miljoenen zwerfhonden en zwerfkatten wereldwijd te verbeteren. Stray-AFP is een onafhankelijk platform voor alle organisaties en stichtingen die actief zijn voor en met zwerfdieren. Zij doen dit door fondsenwerving, het opzetten van gezamenlijke projecten, het geven van educatie, het uitvoeren van neutralisatie-projecten (castratie) en het sturen van medische artikelen naar asielen en stichtingen.

Wageningen University & Research: werkt binnen het domein van ‘gezonde voeding en leefomgeving’ overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven. De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten, Wageningen University en Hogeschool Van Hall Larenstein en en in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologiche en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Hierdoor ontstaan wetenschappelijke doorbraken, die snel in de praktijk en in het onderwijs kunnen worden vertaald.