Volg ons

TwitterFacebookLinkedIn

 

NIEUWSBRIEF

Ontvangt u graag de LICG nieuwsbrief? Voer dan hier uw e-mailadres in:


Wat doet het LICG?

Doelstelling

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) is speciaal in het leven geroepen om u deskundig advies te geven. Bij de aanschaf van een huisdier, maar ook daarna – zodat u uw huisdier op een verantwoorde manier kunt houden. Wij adviseren over de aanschaf en verzorging van alle mogelijke huisdieren: honden, katten, paarden, maar ook slangen, vissen, kanaries of zelfs wandelende takken. We doen dat onder meer via deze website en in meer dan 100  “huisdierenbijsluiters” en vele “praktische documenten”. Speciaal voor kinderen is er een speciale kids site waar spreekbeurten, kleurplaten en nog veel meer te vinden is.

De huisdierenbijsluiters en spreekbeurten zijn brochures over meer dan honderd soorten huisdieren. Daarin staat alle basisinformatie over hun verzorging, huisvesting, voeding, gezondheid en kosten. De praktische documenten maken u verder wegwijs in wat er bij de aanschaf en de verzorging van huisdieren nog meer komt kijken. Bovendien organiseert het LICG diverse voorlichtingscampagnes over huisdieren en ontwikkelt zij lespakketten voor het basisonderwijs.

Professionals in de dierenbranche kunnen terecht op onze professionals website. Daar vinden zij onder andere campagnematerialen, kennisdocumenten, handige downloads en relevant nieuws.

Het LICG is onafhankelijk en niet-commercieel. U krijgt hier dus objectieve en betrouwbare informatie. Vóór publicatie legt het LICG bovendien alle informatie waarvoor dit relevant is voor aan een wetenschappelijke toetsingscommissie die de informatie op juistheid controleert. Dat maakt het LICG tot een absolute autoriteit op het gebied van huisdieren.

Kortom, het LICG heeft tot doel mensen die een huisdier willen aanschaffen en mensen die al huisdieren hebben deskundige, betrouwbare, onafhankelijke en op de praktijk gerichte informatie te bieden, die op wetenschappelijke wijze is getoetst. Hiermee stelt het LICG mensen in staat een weloverwogen keuze te maken voor een huisdier en te beschikken over voldoende kennis om goed voor het huisdier te kunnen zorgen. Uiteindelijk komt dit ten goede aan het welzijn van huisdieren.

ANBI-status
Het LICG is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om de ANBI-status te krijgen, moet aan strenge voorwaarden worden voldaan en mag men bijvoorbeeld geen winstoogmerk hebben.

Beleidsplan
Meer lezen over het beleid van het LICG? Lees de samenvatting van ons beleidsplan 2017.

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
• Prof. Dr. E. Teske (Universiteit Utrecht): voorzitter
• G.J.H. van Houwelingen (Dibevo): secretaris en penningmeester
• G.A.M. Willemsen (Dierenbescherming): algemeen bestuurslid
• W.G. de Haas (Aeres MBO Barneveld): algemeen bestuurslid
• D.B. Westgeest (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de beleidsbepalende werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden wel vergoed. Het personeel van het LICG valt niet onder een wettelijke CAO voor de salaris- en beloningsstructuur. Vanwege de aard van de werkzaamheden en het doel van het LICG worden de salaristabellen van de BBRA gevolgd ( Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984).

Jaarverslag
Wilt u meer lezen over het LICG? Download dan ons jaarverslag 2016. Jaarverslagen over eerdere jaren kunt u per email aanvragen.

Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG)
Fiscaal nummer: 817248882
Postbus 86, 3770 AB Barneveld