Huisdierenlijst (Positieflijst)

In Nederland bestaat wetgeving over welke dieren als huisdier mogen worden gehouden. Niet alle dieren zijn immers geschikt om als huisdier te houden. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze beschermd zijn, ziektes kunnen overdragen of gevaarlijk zijn, of omdat hun welzijn in gevangenschap in het nauw komt. Dieren die in elk geval in Nederland mogen worden gehouden als huisdier zijn honden, katten, landbouwhuisdieren en productiedieren (zoals konijnen, koeien en schapen). Maar daarnaast kunnen nog andere dieren geschikt zijn om als huisdier te houden.

In de Wet Dieren is vastgelegd dat hiervoor een huisdierenlijst wordt opgesteld, voorheen 'Positieflijst’ genoemd. De dieren die daarop staan mogen worden gehouden, alle overige dieren niet of alleen met een speciale vergunning (zoals bijvoorbeeld mogelijk is voor dierentuinen).

Als eerste is zo'n huisdierenlijst opgesteld voor zoogdieren. Deze lijst geldt vanaf 1 februari 2015. Niet alle zoogdieren die in Nederland als huisdier worden gehouden zijn al beoordeeld. In eerste instantie zijn 100 zoogdieren van de te beoordelen lijst behandeld, de overige zoogdieren volgen nog. Later komen er ook huisdierenlijsten voor vogels en reptielen.

Aanpassing van eerder gemaakte analyse

Er zijn op een eerder moment al soorten beoordeeld voor plaatsing op een positieflijst. De staatssecretaris heeft echter besloten om de onderzoeksmethode aan te passen. De wetenschappelijke en praktijkkennis moet daarmee beter zijn geborgd. De concept-positieflijst die uit deze eerdere beoordeling is voortgekomen, is daardoor niet meer van toepassing. Bij de nieuwe beoordeling zijn een expertcommissie en een adviescommissie betrokken. De uiteindelijke beslissing ligt bij de staatssecretaris. Meer informatie over de onderzoeksmethode leest u in de Kamerbrief van 28 januari 2015.

De huisdierenlijst voor zoogdieren vanaf 1 februari 2015: 3 tabellen

Volgens de nieuwe systematiek kunnen beoordeelde soorten terecht komen in drie tabellen:

Tabel 1 geeft de lijst van dieren die zonder aanvullende eisen gehouden mogen worden als huisdier.

Tabel 2 is een lijst met dieren die na beoordeling gehouden mogen worden, maar wel met aanvullende houderij-eisen.

Tabel 3 zijn de zoogdieren die beoordeeld zijn en ongeschikt zijn bevonden als huisdier.

De drie tabellen die vanaf 1 februari 2015 geldig zijn, vindt u hier. Op de website van mijnrvo.nl zal ook te lezen zijn op grond waarvan soorten in een van de drie tabellen zijn geplaatst.

Tabel 1: Soorten die zonder aanvullende eisen gehouden mogen worden

In tabel 1 staan alle productiedieren, hond en kat en nog een aantal andere zoogdieren waarvan men in de beoordeling heeft besloten dat deze goed als huisdier te houden zijn zonder dat daar aanvullende eisen voor nodig zijn. Uiteraard gelden voor deze dieren wel de algemene welzijnseisen die voor alle gehouden dieren gelden. Lees hier verder voor meer informatie over deze eisen.

Tabel 2: Soorten op de huisdierenlijst met aanvullende houderijvoorschriften

Voor de soorten in tabel 2 van de huisdierenlijst zullen extra houderijvoorschriften worden opgesteld. Deze zullen naar verwachting in juli 2015 bekend worden en zullen vanaf 1 januari 2016 gaan gelden. Er zal bovendien een meldingsplicht komen voor deze dieren. Als u zo’n dier houdt, moet u het dier dus aanmelden. Het is nog niet bekend vanaf welke datum deze meldingsplicht ingaat. Meer informatie vindt u op mijnrvo.nl.

Tabel 3: Soorten die niet op de huisdierenlijst staan

De soorten die beoordeeld zijn maar niet op de huisdierenlijst komen, dus de soorten uit tabel 3, mogen in de toekomst niet meer gehouden worden als huisdier. Wie nu nog zo’n dier als huisdier heeft, mag het dier echter wel houden tot het overlijdt. Er mag met deze dieren niet gefokt worden. Dat verbod gaat in op 1 april 2015. Ook moet u zich vanaf die datum aanmelden als houder van dit dier bij mijnrvo.nl.

Nog te beoordelen soorten

Naast de zoogdieren die nu al beoordeeld zijn, zullen nog meer zoogdiersoorten van de beoordelingslijst worden beoordeeld en aan de drie tabellen worden toegevoegd. Zolang deze dieren nog niet beoordeeld zijn, mag u ze blijven houden en er ook mee fokken. De lijst van te beoordelen dieren is samengesteld aan de hand van welke soorten er op 1 februari 2015 door particulieren werden gehouden. Zie hier voor meer informatie.

Een verzoek indienen voor herbeoordeling van een soort voor de huisdierenlijst

Het is mogelijk om een aanvraag te doen een diersoort opnieuw te laten beoordelen, bijvoorbeeld omdat u het dier alsnog op de huisdierenlijst wilt laten zetten, of juist als u vindt dat het niet op de huisdierenlijst had moeten komen. U doet dit via de website van mijnrvo.nl. Uiteraard moet u dit verzoek goed onderbouwen en rekening houden met de argumenten op grond waarvan de soort reeds beoordeeld is (zie hier voor dieren die wél op de huisdierenlijst staan en hier voor dieren die niet op de huisdierenlijst staan).

Vind andere pagina's over:
positieflijst, zoogdieren